Kemijärven retkeilyalueen suunnittelu Suomutunturin läheisyyteen on käynnistynyt

Julkaistu 2022-11-07 08:20:37 EET.

Konsulttitoimisto Sweco on valittu kilpailutuksen kautta laatimaan Kemijärven ret-keilyaluetta koskevaa suunnitelmaa vuoden 2022 loppuvuodesta. Tiiviillä aikatau-lulla on tarkoitus selvittää retkeilyalueen perustamisedellytykset Suomutunturin läheisyydessä. Retkeilyalueen kehittämismahdollisuuksia tarkastellaan laajasti mm. yrittäjien, Metsähallituksen, yhteismetsien, paliskuntien ja alueen maan-omistajien kanssa.

Tavoitteena on, että Kemijärven retkeilyalue palvelee ympärivuotisesti retkeilyn ystäviä, tarjoaa yrittäjille uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja parantaa mer-kittävästi Kemijärven ja lähialueen matkailun vetovoimaa.

Kemijärven_retkeilyalusuunnitelma_TIEDOTE_1_03112022.pdf

Takaisin