Kemijärven Suomun retkeilualueen suunnittelu on alkanut

Julkaistu 2022-11-16 14:39:38 EET.

Yrittäjien Itä-Lappi-hankkeen puitteissa selvitetään uuden retkeilyalueen perustamisedellytyksiä Suomutunturin läheisyyteen.

Yrittäjien Itä-Lappi-hankkeen puitteissa selvitetään uuden retkeilyalueen perustamisedellytyksiä Suomutunturin läheisyyteen. Yrittäjien Itä-Lappi-hanke on Itä-Lapin kuntien elinkeinotoimijoiden, kuten Kemijärven kaupungin ja Kemijärven Kehitys Oy:n, yhteistyössä toteuttama hanke, jota Itä-Lapin kuntayhtymä hallinnoi. Retkeilyalueen selvittämistyöhön tarvittavia palveluita Yrittäjien Itä-Lappi-hankkeelle tuottaa Sweco.

Matkailijoiden, alueen asukkaiden ja muiden retkeilystä kiinnostuneiden tarpeita ja kysyntää uutta retkeilyaluetta kohtaan kartoitetaan anonyymin nettikyselyn avulla marraskuussa 2022. Kyselyyn Kemijärven retkeilyalueesta vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia.

Vastaa kyselyyn tästä

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Itä-Lapin kuntayhtymän, Kemijärven kaupungin ja Swecon toimesta luotaessa ymmärrystä retkeilyalueen käyttäjistä ja suunniteltaessa retkeilyalueen toimintoja, niiden sijaintia sekä investointi- ja kehittämistoimenpiteitä.

Kiitos vastauksestasi!

Katso koko tiedote täältä Kemijärven_retkeilyalusuunnitelma_TIEDOTE_1_03112022.pdf

 

Takaisin