Geologinen luontopolku

Vanhassa kaivoskylässä rikkaalla pohjavesi- ja rautamalmialueella sijaitseva Raajärven lähteeltä lähteelle - geologinen luontopolku tarjoaa kulkijalle runsaasti kirkasvetisiä lähdepohjaisia vesistö- ja suoalueita, komeita mäntykankaita sekä jälkiä vuosien 1964-1975 kaivostoiminnasta.
IMG_3242visit.jpg
IMG_3280visit.jpg
IMG_3298visit.jpg
IMG_3376visit.jpg
IMG_3344visit.jpg

Reitti alkaa aivan ravintola Mainarin välittömästä läheisyydestä. Alkuosa matkasta kulkee pääosin pieniä polkuja pitkin kohti Raajärven kaakkoispäätä, josta reitti kulkee järven päätyä myötäillen ja muutaman kosteamman paikan ylittäen ajopolun päähän. Pian ajopolulle saapumisen jälkeen voi reitin vasemmalla puolella havaita vanhan kämpän raunion ja lähteen päälle rakennetun saunan rauniot.

Reitti jatkaa matkaansa ajopolkua pitkin n. 300m, jonka jälkeen tullaan risteykseen, josta reitti kääntyy oikealle. Tässä vaiheessa on myös mahdollista kääntyä risteyksestä vasemmalle 3,8km:n reitille. Risteyksestä reitti jatkaa matkaansa n. 200m ajopolun päähän, josta reitti erkanee kohti etelää ja n. 500m:n päässä olevaa ensimmäistä tauko- / tulentekopaikkaa.

Taukopaikka sijaitsee suojaisassa notkelmassa, jonka välittömästä läheisyydestä löytyy myös lähde vedenottoa varten. Taukopaikalta reitti jatkaa matkaansa ajopolkuja pitkin kohti kaakkoa, josta on mahdollista jatkaa edelleen samaa ajopolkua pitkin 8,7km:n reitille tai kääntyä ajopolulta varsinaista reittiä pitkin oikealla suuren aapasuon laitaan ja siitä edelleen kohti Matovaaraa.

Ennen Matovaaraa reitti ylittää leveähkön ojan aivan läntisen Matolammen länsipäässä. Matovaaran rinteessä reitti kulkee aluksi hakkuualueen pohjoispuolta kohti todella hienoa vanhaa metsää, jota riittääkin lähes seuraavalle tauko-/tulentekopaikalle asti. Myös tämä taukopaikka sijaitsee suojaisassa notkelmassa, ja välittömässä läheisyydessä on myös kaunis lähde vedenottoa varten.

Taukopaikalta reitti jatkaa hienoa harju- / suppamuodostelmaa pitkin kohti itäistä Matolampea, jonka itäpuolta reitti kulkee ajo- ja pienempää polkua pitkin. Lammen pohjoispäässä 8,7km:n reitti yhdistyy vasemmalta ajopolkua pitkin jälleen yhteen pisimmän reitin kanssa. Tästä eteenpäin reitti jatkaa Raajärventien ylittäen kohti pohjoista ja lakannutta kaivosta. Kaivoksella reitti kulkee sortuneen, nykyisen vedellä täyttyneen kaivosmontun länsipuolta edelleen pystyssä olevalle kaivostornille.

Kaivostornilta reitti jatkaa matkaansa vanhaa kaivostietä pitkin n. 400m, jonka jälkeen reitti erkanee tiestä vasemmalle kohti läheisen järven rannassa olevaa kämpän rauniota. Tästä eteenpäin reitti kulkee lammen itäreunaa pitkin vastarannalla olevalle saunan rauniolle.

Saunan raunioilta reitti jatkaa matkaansa Raajärventien läheisyydessä ja pienen kosteikon ylittäen kohti harjun päällä sijaitsevaa Napapiiriä.

”Napapiiri”-kyltiltä avautuu komea näkymä alapuolella olevalle lähdepohjoiselle lammelle. ”Napapiiri” -kyltiltä lähdettäessä reitti ylittää välittömästi Raajärventien, jonka jälkeen reitti jatkaa matkaansa suuren supan kiertäen ja komeaa harjumuodostelmaa pitkin kohti luodetta ja metsäautotietä. Harjulta on komeat näkymät alapuoliselle lammelle. Metsäautotiellä 3,7km:n reitti yhdistyy vasemmalta yhteen pisimmän reitin kanssa. N. 100m metsäautotietä kuljettuaan reitti kääntyy vasemmalle, vanhalle kaivostoiminnan aikaiselle kuntopolulle, jota pitkin reitti kulkeekin suurimman osan loppumatkasta reitin 400m:n yhteistä alku- ja loppupätkää lukuun ottamatta.

Reitti: Raajärvi - Matovaara - vanha kaivos - Raajärvi

Reitin pituus: 10,4km

Reitin vaativuus: Helppo

Reitin tarkoitus: Kävelyreitti

Muuta: Reitti on mahdollista kulkea myös lyhennettynä, vaihtoehdot 8,7km ja 3,7km.

Katso reitti kartalla tästä linkistä

Yhteystiedot
Yhteyshenkilö Kemijärven Matkailuinfo
Sähköpostiosoite info.visit@kemijarvi.fi
Puhelin +358 (0)40 1892 050