Järviaktiviteetit

EDIT_F94I9686_jalkakuva – Kopio.jpg

Kemijärven vesimaisema on henkeäsalpaavan kaunis. Kaupungin pohjoispuolelle avautuu Kemijoki-suisto ja etelään puolestaan vaarojen kehystämä Kemijärvi. Kaupungin ohitse virtaava joki on Suomen suurin joki, Kemijoki, joka tarjoaa mahdollisuuksia sekä vesillä liikkujille, että kalastajille. Kemijoki on melojan, veneilijän ja kalastajan joki. Kauniit metsäiset rannat, tulvaniityt ja suuret suojellut suoalueet joen ympärillä tekevät Kemijoesta myös luontomatkailijan joen.

Kemijärven kaupungin kartalla Kemijärvi sijoittuu suurin piirtein sen keskelle. Kemijärvi on Suomen 19. suurin järvi, johon Kemijoki laskee pohjoisesta ja virtaa järven lounaispäästä edelleen kohti merta. Kemijärveen laskee myös muita pienehköjä jokia. Kemijärvi on monitahoinen järvi, jossa on myös suhteellisen suuria selkiä ja lukuisia saaria. Järveä säännöstellään ja sen säännöstelyväli on seitsemän metriä. Kesäaikana veden pinnankorkeus on ylärajalla, mikä on hyväksi järven virkistyskäytölle. Kemijoen vesistön länsipuolelle sijoittuu lukuisia pikkujärviä ja muutama vähän kookkaampikin. Kemijärven alueella Kemijokeen laskevista joista Javarusjoki ja Pyhäjoki ovat suurimmat.

Kemijoen suurimmat kosket löytyvät Pelkosenniemeltä. Jänkäläisenkoski on Kemijoen koskista se suurin ja maineikkain - se on hiostanut kuohuissaan niin veneilijöitä kuin kalastajia. Ylempänä Pelkosenniemen ja Savukosken välillä joki on pääosin erämaata. Kemijoen ja sen sivuhaarojen rannoilta löytyy lukuisia kotia, saaria ja luonnonniittyjä, jotka soveltuvat erinomaisesti leiriytymiseen. Kemijärven vesistöalueen kalastona ovat harjus, kuha, hauki, taimen, siika, ahven ja muikku.

Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke on koonnut omalle sivustolle tuottamaansa ja aiemmissa hankkeissa tuotettua materiaalia. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet maaseuturahasto, kunnat ja alueen yritykset. Toiminta-alueena on ollut Itäisen Lapin kuuden kunnan muodostama alue.

Runsaiden vesistöjen Suomessa Itä-Lapin kuuden kunnan alueen vesiluonto näyttäytyy erityisen monimuotoisena. Posion runsaslukuisten järvien ja suuren Kemijärven muodostama järviluonto muuttuu pohjoisempana jokien ja purojen tiheäksi verkostoksi. Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan vesistöt ovat suurelta osin virtavesiä. Sodankylän vesistöjä leimaavat sähkövoiman tuotantoon valjastettu Kitinen ja sen patoaltaat, joista suurimmat ovat Lokka ja Porttipahta. Matkaileville kalastajille, melojille ja veneilijöille on tarjolla monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Lintumatkailu tuo vesistöjä ympäröivän suoluonnon Itä-Lapin wildlife -matkailun osaksi.

Alueen tunturi- ja matkailukeskusten ohjelmapalvelut tarjoavat vesistöaktiviteetteihin liittyviä palveluita ympärivuotisesti. Opastettuja palveluita käyttämällä matkailija pääse nauttimaan virkistävästä vesiluonnosta ja kokemaan erilaisia seikkailuja helposti ja turvallisesti. Omatoimiselle kalastajalle ja vesiretkeilijälle löytyy runsaasti ilmaisia karttoja ja esitteitä, joita on koottu myös sivustolle.

Lue lisää>>